Liga pravidla – HHLNB

Pravidla a podmínky pro účast a hraní HHLNB

Vážení členové a příznivci naší ligy, zde budeme postupně zveřejňovat veškré dokumenty týkající naší soutěže, naší organizace, našich pravidel a podmínek.

Hlavním dokumentem jsou stanovy. I když nejsem ještě zapsáni ve spolkovém rejstříku, máme stanovy jako základní dokument.

Zápisu do spolkového rejstříku nám brání to, že nemáme adresu sídla. Pokud by jste někdo věděl a nebo měl zájem nás vzít pod svá křídla, uvítali by jsme to. Dobrá by byla hospoda nebo firma se sídlem v Bydžově nebo blízkém okolí. Jednak by jsme tam mohli schůzovat a také se domluvit na případné další propagaci dané organizace. Pokud by se našel zájemce, napište nám na náš mail.

Předem děkujeme, výbor HHLNB

Organizační struktura HHLNB

Výkonný výbor HHLNB- VV

Je složen ze tří volených členů. Každý může za spolek jednat samostatně – stautární člen. Předseda VV může jmenovat další členy výboru a přidělit jim úkoly dle potřeby spolku.

Výkonný výbor řeší za spolek vše s vyjímkou pravomocí Ligové Komise HHLNB.

Ligová komise HHLNB – LK

V LK je zástupce každého tým, nejlépe vedoucí týmu nebo kapitán. V současné době má LK předsedu a 13 členů. LK dohlíží na hladký průběh soutěže, na dodržování podmínek a pravidel soutěže a uděluje nebo odebírá hráčům status HOBBY HRÁČ. Uděluje disciplinární tresty hráčům při hrubém porušení pravidel. Ve sporných případech rozhoduje hlasováním.

Týmy, vedoucí týmů – VT

Členová HHLNB se seskupují do týmů a za tým jendá VT

Valná hromada HHLNB – VH

Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada. Ta se schází minimálně jednou ročně, většinou těsně po odehraném ročníku soutěže. VH řeší vše potřebné k fungování HHLNB, včetně členů.

Stanovy HHLNB

Stanovy byly předloženy na jednání VH v roce 2019